Projecte Educatiu

  • No ens tanquem a una sola directriu.
  • Pensem que el món actual és molt variable i canviant, així que hem d’aprendre a adaptar-nos i aprofitar el ventall d’oportunitats que tenim al nostre entorn.
  • Un projecte que inclou l’estimulació infantil i els aprenentatges primerencs.
  • Un projecte en el qual veiem a l’infant com una persona lliure i independent, on el joc és l’eix dels aprenentatges.
  • Un projecte que dóna molta importància a l’educació emocional i pretén que els nens i nenes vegin l’escola com un espai agradable i plaent on es té en compte, no només l’edat cronològica, sinó també el seu grau d’evolució.
  • Un projecte que fomenta els bons hàbits i els valors educant amb respecte, tolerància i responsabilitat.
  • Un projecte que ens fa viure activament la nostra cultura i tradicions.
  • Per aconseguir tot això, cal desenvolupar totes les capacitats de forma harmònica.
  • Un projecte que el formem tots: infants, famílies i tot l’equip educatiu.

El nostre projecte parteix de la combinació de diverses línies pedagògiques: