FAMILIA

PROJECTE ÀNGLES

AMBIENT D’AFECTIVITAT I NATURA

Son una escola familiar i acollidora a on la relació, comunicació i el bon tracte amb les famÍlies, és per nosaltres un dels puntuals de la tasca que compartim: L’educació i benestar dels nens i nenes.

Disposem de diferents canals de comunicació prioritzant el diàleg diari.

Donem flexibilitat en els horaris d’entrada i sortida, adaptant-nos a les necessitats de cada família.

Els infants aniran assolint competències lingüístiques aprofitant tots els mecanismes que s’activen en el seu cervell durant els primers anys de vida, per posar-los al servei de l’aprenentatge d0una segona o tercera llengua.

Els nens i nenes creixen acompanyats dels nostres personatges i històries, que ens endinsaran en el món de l’anglès, en un entorn ric en estímuls emocionals, on es promou la interacció des del primer dia.

Els infants se sentiran lliure i feliços aprenent a gaudir i a respectar la naturalesa que ens envolta en el nostre pati de més de 600m2.

L’Hort és una de les eines primordials que tenim per fomentar la descoberta i l’esperimentació a partir de la curiositat que desperta el medi natural.